top of page

Overzicht kosten

Voor een scouts jaar zijn er enkele kosten, we sommen ze even op, weet dat deze prijzen nog kunnen afwijken afhankelijk van organisatorisch oplossingen

Inschrijving

          1e kind: 50 euro

          Broertjes of zusjes: 45 euro

Weekend

          Herfstweekend: 40 euro

          Paasweekend: 40 euro

Kamp

          Kapoenen: 85 euro 

          Wouters 119 euro

          Jojo's en givers: 170 euro

Mutualiteit

Jullie als ouders kunnen voor weekends en kampen geld terugkrijgen van de mutualiteit. Dit doe je door het document van jouw mutualiteit af te drukken je vult eerst in wat je kan invullen

Je kan het afgeven aan de groepsleiding zodat ze het verder kunnen invullen, dit document krijgt u volgende vergadering terug.

Of je stuurt het door naar het email adres van de scouts. Dit wordt ingevuld en terug doorgestuurd.

Fiscaal attest 

Wat is een fiscaal attest:

Als ouder kan je per kind een attest vragen aan de organisator van een vrijetijdsaanbod. Dat attest dient als bewijs van het bedrag dat je betaalde en waarvoor je een belastingvermindering kan krijgen.

Indien u hier gebruik van wilt maken

  1. Het document downloaden

  2. U vult de de ontbrekende info (stap 2 -3 – 4) in te vullen 

  3. U stuurt het door naar het email-adres: jovascouts@outlook.com

  4. De groepsleiding zal dan de overige info invullen (stap 1) + ondertekenen en terugsturen 

  5. Waarna u het kunt meegeven met de belastingen. 

Link naar het document.

 

Hieronder vindt u nog wat extra praktische informatie.

 

Voor wie zijn kampen fiscaal aftrekbaar?

Voor kinderen jonger dan 14 jaar kunnen ouders de kosten voor de deelname aan jeugdwerkactiviteiten inbrengen op hun belastingbrief van het volgende jaar. Voor kinderen met een zware handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar.

Wordt een lid 14 (21) jaar tijdens de activiteit? Dan tellen enkel de dagen voor de verjaardag voor het attest.

Tip

  • Als je werkt met een papieren versie komt de fiscale aftrekbaarheid niet automatisch op het belastingbrief.

Inhoud fiscaal attest

Vak II

Punt 1: Dit vult de groepsleiding in

Punt 2: Je vult jouw gegevens in

Punt 3: Je vult gegevens in van het kind

Punt 4: Je periode van het kamp en het dagtarief invullen. 

  • Kapoenen, wouters en jojo’s 17 euro per dag

  • Givers Zijn 14+ en komen niet in aanmerking

bottom of page