top of page

Algemene info 

Joriske 

Dit is ons 2 maandelijks boekje dat we via mail naar jullie sturen.

Wat moet je weten.

Lees zeker de eerste pagina's want daar staat de belangrijke informatie in voor de ouders.

Dan overlopen we elke tak met het thema van de vergaderingen.

Onderaan staan de gegevens weergegeven van de contactpersoon van jullie groep

Werking 

Elke zondag van de maand met uitzondering de eerste zondag is het scouts. wat verwachten we van jullie:

 - kom in uniform

 - neem een rugzakje mee met een drinkbus en 50cent

    voor een 4uurtje die jullie van ons kunnen krijgen. 

We spreken elke vergadering af op ons terrein om 14u, dan starten we met aantreden.

Om 17.30 kunnen jullie jullie kinderen ophalen na het aftreden op de scouts, tenzij anders vermeld in het Joriske

Uniform

Totemisatie 

Uniform vinden we belangrijk.

Voor de kapoenen en de wouters verwachten we onze scouts T-shirt en een das deze zijn te koop op de scouts.

Voor de jojo's en givers verwachten we een hemd en  een das met eventueel een T-shirt. 

Waar kan je alles vinden:

De scouts biedt: 12 euro voor een T-shirt en 8 euro voor een das

De hopper biedt je een hemd.

Voor wie is dit:

Dit is enkel voor derde jaar jojo's en givers.

Wat is dat:

Totemisatie is één van de belangrijkste rituelen binnen scouting. Een totem is de naam van een dier met dezelfde eigenschappen als jij. Als leiding geef je een totem aan de leden van je tak nadat ze een aantal proeven hebt afgelegd. Op je totem mag je echt fier zijn als scout

Hoer verloopt dit binnen de JoVa:

Bij ons duurt dit 24uur. In deze dag doe je allerlei opdrachten waarin je schittert als jezelf moet uitdagen.

Individuele steekkaart

Scouting op maat

Gelieve de individuele steekkaart online in te voor het scoutsjaar van start gaat. Dit kan op cruciale momenten belangrijk zijn. 

Geef alle nodige info weer dat verwacht wordt, zo kunnen we uw kind zo goed mogelijk verzorgen indien er een probleem zou zijn.

Naast het jaarlijkse lidgeld komen er nog andere kosten kijken bij een scoutsjaar: weekends en kampen. Dit kan een grote kost zijn voor uw gezin. Wij kunnen als groep, samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, het kamp- en weekendgeld of de prijs van andere betalende activiteiten verlagen.

Kom je in aanmerking, stuur een mailtje naar jovascouts@outlook.com en we bespreken de kost die we delen.

Het gaat enkel om de kostprijs die verbonden is aan activiteiten! Het uniform of kampmateriaal zoals een slaapzak of matje kan hiermee niet terugbetaald worden. 

Belastingsvoordelen

De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap jonger dan 18 jaar, kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen.
Hiervoor moet u bij uw mutualiteit het ‘Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen’ opvragen en laten invullen door de groepsleiding. Eens het ingevuld is en we het weer aan u terugbezorgen, moet u dit formulier bij uw belastingaangifte toevoegen.

GDPR

Verzekeringen

Wie is verzekerd?

Elke persoon die zijn lidgeld betaald is verzekerd. De minimumleeftijd is 6 jaar. 

Wanneer ben je verzekerd?

Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid of in opdracht van de leiding. Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst (normale reisroute). Zowel bij een verblijf in België; als in het buitenland.

Wat is verzekerd?

Lichamelijke letsels

Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens en op weg van en naar een scouts-activiteit in binnen- of buitenland.

Dit omvat de medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en blijvende invaliditeit.

Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand:

  • van Scouts & Gidsen tegenover derden

  • van Scouts & Gidsen en leiding tegenover derden

  • van Scouts & Gidsen en leden tegenover derden

  • van leden tegenover andere leden

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens een tocht, op weg van  en naar het lokaal (normale reisroute) en fietsen, karren.

Schade aan lokalen en groepsmateriaal:

Lokalen (zowel in eigendom als in huur) en groepsmateriaal (ook bij transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico’s brand (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen, elektriciteitsschade, arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade,...) storm –en hagelschade (eveneens voor de opgestelde tenten), waterschade, glasverzekering, schage  t.g.v. diefstal na inbraak 

Rechtsbijstand

Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging (advocaat), enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.

Meer  info kan u altijd vinden op de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen

Wij respecteren alle gegevens van iedereen. Wij zorgen er dan ook voor dat we iedereen zijn privacy beschermen

Scouts winkel 

De scouts winkel in Gent is de Hopper 

Antwerpsesteenweg 242, 9040 Gent

Hier kan je hemden kopen, matjes en nog zo veel meer

bottom of page